Netizen Doyan Nyinyir?

Beberapa hari yang lalu, sedang ramai diperbincangkan oleh netizen di lini masa Twitter tentang twit dengan menggunakan tagar “#MulutNetizenIndo”. Netizen menggunakan tagar tersebut untuk menyampaikan pendapat atau bahkan pengalaman yang mereka dapatkan dari komentar kebanyakan netizen di Indonesia yang terkadang suka nyinyir dengan urusan orang lain. Tagar “#MulutNetizenIndo” ini berawal dari twit pada akun @makmummasjid …